Categorie: Baanplan

Schaduwstation meest vloeiend? 7-2-2016

Op jacht naar s-bochten en andere ongewenste kronkels heb ik de eerste entreesporen verlegd.

 

Nu zitten er maar twee flauwe s-bochten in, radius 90cm, en waaieren alle andere sporen met hooguit 1 ruime bocht keurig soepel uit.

Opstellende van de lange 6 sporen is nu: 370, 330, 295, 285, 275, 265 en 295cm. Mooi ruim voor de max. perronlengte van 250cm en mooi extra lang voor goederen- en speciale treinen.
In de praktijk zal bij het leggen de nadruk liggen op de ruimste radius, rechte stukken tussen twee tegenovergestelde bogen en de juiste afstand tussen de sporen in de bochten om elkaar schampende rijtuigen te vermijden. Moet kunnen!

Schaduwstation flink aangepast 6-2-2016

Jawel, ik blijf aan de gang. Punt was dat er te weinig sporen van min. 270cm waren, lang genoeg voor 7 rijtuig treinen of een 8 rijtuig HST.

Door de scheiding tussen de twee schaduwstations helemaal naar links te verplaatsen zijn er nu 7 lange sporen variërend van 264cm tot 343cm. Die laatste voor een lekker lange goederentrein of een special tour trein van 10 rijtuigen met loc.

 

Links zijn er nu 6 opstelsporen voor korte treinen, variërend van 1 rijtuig tot 4, zoals een 2 DMU of ene tenderbod met 2 rijtuigen.

De doorrijroute is nu één mooie soepele lijn. Zeer fraai.
Alle S-bochten zijn bijna vermeden, of er zit een vrijwel recht stuk ter lengte van een rijtuig tussen de twee bochten.
De rechte wissels hebben een ruime afbuigende straal van 90cm.
De gebogen wissels hebben een buitenstraal van 120cm en een binnenstraal van 76cm. Deze laatste zijn allemaal uitrijwissels.

Me dunkt dat ik zo het meest gunstigste aantal treinen kan stallen en dat de sporenverlopen behoorlijk soepel zijn.
Maar ja, zeg nooit nooit en blijf er naar staren voor je ook maar één rails gaat leggen…

Station doorrijspoor variant 5-2-2016

Het 2e perron is verlegd naar tussen het doorrijspoor en het perronspoor. Geeft rust op het emplacement.

Links zijn de wissels iets naar links verlegd en is het inrijpoort voor het emplacement wat wijder gelegd.
Rechts zijn de gebogen wissels allemaal ingekort.
Zo kan op het binnenste perronspoor net een 8 rijtuigen trein halt houden.
Nu kan een doorrijdende trein eigenlijk alle 3 de sporen nemen, net zo het uit komt.

Rechts is een eigen verbinding met het lokaal spoor gelegd. Dit vergroot de rijmogelijkheden.

Het emplacement heeft nu ruimte voor stoom, diesel en wat goederen en evt. een keer een DMU/EMU.
Het lijkt me het leukste om daar verder materiaal te plaatsen, een loodsje, een schuurtje, opslag, toevoerweg etc.

Deze variant lijkt me leuker, omdat perronsporen meer gescheiden zijn van het emplacement. Dit geeft rust en ruimte.

Station met midden doorrijspoor 4-2-2016

Na heerlijk overleg met twee goede treinenvrienden, toch een midden doorrijspoor aangelegd.


Nu zijn er twee buitenperrons ontstaan.
In- en uitrijwisselstraten aangepast zodat een snelle doorgaande trein soepel het middenspoor kan nemen en stoppende treinen mooi naar de perronsporen kunnen.
Links liggen overloopwissels in de tunnel speciaal voor treinen die van het emplacement komen en zo op het linkerspoor kunnen komen.
Locs die service nodig hebben of gesteld gaan worden, kunnen aan beide kanten het emplacement bereiken.

De draaischijf is nu helemaal buiten het station rechts gelegd. Scheelt veel ruimte bij het station zelf en vult een mooi gaatje in het plan. Een extra spoor bevat de inspectieput.
Kolen, zand en water kunnen evt. hier, maar ook op het emplacement.

Het emplacement wat rustiger ingevuld.
Er is nog een omloopspoor dat ook als perronspoor dienst kan doen.
Van twee kanten bereikbaar is er een doorzijspoor over het emplacement om naar de draaischijf of de opstelsporen te komen.
De opstelsporen zijn voor diesel- en stoomlocs en wat goederen.

Niet gek, al heeft het middenspoor nogal consequenties.
Een mooie is dat het veel rijmogelijkheden geeft.
Tweede mooie is dat het ruimte geeft voor treinen van/naar de bovenliggende lus en naar/van het schaduwstation.
Nadeel is dat er extra wissels bij komen wat ruimte kost, danwel ze liggen in de tunnel.

De dynamiek van het station en daarmee van de hele baan is zo stukken beter geworden. Nu nog verder kijken hoe e.e.a. ingevuld kan worden qua wisselstraten en emplacement. Waarom liggen sporen waar ze liggen? Hoe zijn die bereikbaar, zowel per trein als per (vracht)auto of te voet

 

Baanplan in 3D 1-2-2016

Niet de allerlaatste stand, maar gebruikt op www.beneluxspoor.net, het ‘litterbin’ forum dat speciaal voor de Britse rail fans is opgezet.

Dit toont juist enkel de zichtbare sporen. Dit geeft een behoorlijke indruk van het ruimtelijke effect van het baanplan. Hoezo ingewikkeld en te veel dus? Ik word hier vrolijk van!

 

Schaduwstation wisselstraten verlegd 31-1-2016

Heerlijk zo steeds verder te puzzelen en te achterhalen wat de mooiste oplossing is.

 

Links en rechts wissels verlegd en vervangen. Nu zijn alle rijwegen mooi soepel en zijn sommige opstelsporen iets langer geworden. De driewegwissels zijn per saldo maar ietsje duurder en het scheelt interessante ruimte.

De spoorafstanden kloppen niet, dat kan ik pas goed bepalen bij het leggen van de rails.
Eerst de keerlus rechtsboven + de wisselstraat, dan de bochten om de goede vrije afstand te bepalen.
Dan links idem: eerste de juiste maat helix, dan de wisselstraten en dan de bochten voor de vrije afstanden.

Schaduwstation verlegd 29-1-2016

Het linker deel van het schaduwstation heeft een s-bocht gekregen, omdat het anders te weinig onder de andere niveau’s lag en toegang erg lastig zou worden. Bijkomend voordeel: nog langere opstelsporen. Max. lengte is nu 360cm.

Het totale baanplan met alle niveau’s ziet er nu zo uit. Goed te zien dat linksonder het schaduwstation nu meer onder het groene 70cm niveau ligt en er ruimte is voor toegang. Klik voor een groter plaatje.

 

Chaos? Valt wel mee.
Donkerbruin = schaduwstation = onzichtbaar
Vooral links valt een groot deel van de helix sporen weg
Rechts valt een deel van het rode en groene spoor weg.

Hier het zichtbare baanplan:

 

Schaduwstation ‘verkeerd’ herlegd 29-1-2016

Het schaduwstation ligt weer ‘verkeerd’, dus eigenlijk voor rechtsrijdend verkeer. Reden is dat geen van de opstelsporen min. 250cm lang was wat nodig is voor de IC treinen.

 

Nu zijn er 6 opstelsporen minimaal 250cm lang.
Langste opstelspoor is nu 350cm, mooi voor een extra lange goederentrein.
Er zijn meerdere hele korte opstelsporen voor de DMU’s en EMU’s of andere korte treinen.

Treinen komen rechtsboven binnen, rijden via het binnenspoor en de wisselstraat naar linksonder en zo weer naar de helix.

De afstand tussen de sporen wordt in de bochten 5cm, het minimum dat voor Peco wordt aangegeven. Tussen de rechte sporen kan het volgens de wissel geometrie iets meer dan 4cm zijn, spreidend naar de bochten om schampen van wagons te voorkomen. Het precieze leggen kan pas in de praktijk.

Station in balans 29-1-2016

Leuk al die doorzijsporen, maar het wordt gewoon te groot en te veel, niet passend bij de maat van de baan, de ruimte en het provinciale karakter.

 

Station is weer gewoon 2 sporen met daarboven een spoor voor omloop of tijdelijk opstel.

Het emplacement is uitgedund: de sporen kwamen te dicht op elkaar en er moet ook ruimte zijn voor faciliteiten als tanken en kolen/zand/water innemen.
Er is een opstelspoor voor diesel locs met tank mogelijkheid.
Er is een doorrijspoor, mogelijk met kolen/zand/water inname voor stoomlocs.

De draaischijf is nu van 2 kanten bereikbaar, zodat stoomlocs sneller bediend kunnen worden en minder het hele emplacement moeten doorkruisen.
Inspectieput zit nu in het rechterspoor naar de draaischijf.
Het linker spoor geeft toegang tot de draaischijf, net te kort om er een lange loc te laten wachten.
Het enkele spoor vanaf de draaischijf kan opstel zijn, maar misschien ook voor de inname van kolen/zand.

Het lokaalspoor heeft meer ruimte zodat op beide sporen een 3-wagenstel kan staan.
De driewegwissel geeft ruimte voor een stoomloc om voor de kruising te kunnen wachten en het emplacement op te rijden voor verzorging.

Er ontstaat zo wel een driehoek die om een keerlus oplossing vraagt. Misschien dat ik die mogelijkheid toch weer laat vallen en toch weer het extra doorzijspoor aanleg.

 

Zo ontstaat een mooie ruimte voor alle stoomloc faciliteiten inc. wachthuisjes, schaftlokaaltje etc.
Ik denk dat ik deze configuratie mooier vindt.

Station groter? 28-1-2016

Zit nog uitgebreid te kijken of het station  nu naar m’n zin is. Zie ik nog interessante mogelijkheden over het, of nou: mijn hoofd. Zoals een doorzijspoor of passeerspoor voor doorgaande goederen- en Expresstreinen.

Hier een idee met dubbele passeersporen en de perrons verlegd naar de buitenkant. Het lokaal perron moet nog aangepast en het emplacement komt wat in de verdrukking. Ook is de vraag of het station nu niet te groot wordt. Maar de mogelijkheden zijn wel geweldig zo.

 

Dit kan een alternatief zijn: een gedeeld passeerpoor in het midden voor beide richtingen. Rechts is dat met wissels goed opgelost. Links kan een stoomloc nu niet direct naar de verzorging komen: hij moet 3 keer heen en weer wat me niet logisch lijkt en hoofdspoor blokkerend is. Nog geen antwoord op.

Uit gewoonte weet ik dat e.e.a. nu te krap op elkaar komt te liggen. Less is more… Maar een 2-sporig doorgaand station heeft ook zo z’n beperkingen en ik ben iemand die het vervelend vindt om niet alle mogelijkheden te hebben. Maar de vraag is of het wel past bij zo’n junction provinciaal station, een doorgaand spoor. Een omloopspoor is wellicht afdoende.