Baanplan: zichtbare sporen – 7 juni 2015

Het plan lijkt een flinke spaghetti, maar veel, zo niet de meeste sporen zijn niet zichtbaar:

 

Hier duidelijk de hogere buitenbaan als show tracks en daarbinnen de lagere sporen met het junction station, de branch line en het depot en wat losse sporen. Het voldoet behoorlijk aan mijn verlangens en voorstelling. Voorlopig hierop door en met name het depot en de losse sporen tekenen.